ZAPYTANIE OFERTOWE

2022.01.19
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”

 

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na

Zarządzanie projektem pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II””

W załaczniku znajduje się Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.

          


Załączniki:

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe