FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

2022.06.14
FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
30 maja Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Tereszpol złożyła dwa wnioski, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 9,3 mln zł.

Jedno z zadań na kwotę 4 mln zł dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej m.in. remizo-świetlic w Tereszpolu-Zaorendzie, Tereszpolu-Kukiełkach, Szozdach i Lipowcu. Drugi wniosek, na kwotę 5,4 mln zł, dotyczy szeroko pojętej infrastruktury drogowej w której założono budowę m.in. chodnika w miejscowości Tereszpol-Kukiełki na odcinku 1,4 km, oświetlenia ulicznego między innymi łączącego Tereszpol-Kukiełki i Szozdy oraz budowy dróg: wzdłuż torów kolejowych (Tereszpol-Zaorenda - Szozdy) oraz ul. Polna. Na terenie Gminy Tereszpol planowane jest także utwardzenie kilku dróg samym kruszywem.