Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju

2023.10.27
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju informuje, że z pomocy można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18.00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Tel.: 661 344 166

Adres: ul. Kosciuszki 50, 23-400 Biłgoraj

Udziela świadczeń:

- diagnoza/wsparcie psychologiczne,

- sesje psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej,

- konsultacje z lekarzem psychiatrą,

- działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.