Pomoc GOPS

2020.03.16
Szanowni mieszkańcy Gminy Tereszpol, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie apeluje do seniorów o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych i unikanie kontaktów w większych skupiskach ludzi. Osoby starsze, samotne i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka na zachorowanie oraz objęci kwarantanną - mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.
2020.02.12
Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2019 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Terminy składania wniosków: od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2019 r. do 15 października 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 oraz o świadczenie Dobry start na okres świadczeniowy 2019/2020 w formie papierowej. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie tut. OPS od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

2019.07.25

Bank Żywności w Lublinie prezentuje efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Zaorendzie przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 podprogram 2018 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym).

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

2019.05.10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. od godz. 9.00 będzie wydawana żywność z Lubelskiego Banku Żywności.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka domowa.