Bon Turystyczny

2021.04.19
Bon Turystyczny
Polski Bon Turystyczny to 500 zł dopłaty do wypoczynku dla każdego dziecka do 18 roku życia i 1000 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo do otrzymania PBT jest niezależne od poziomu dochodów. Mogą z niego skorzystać także dzieci rodziców pracujących za granicą oraz znajdujące się w rodzinach i pieczach zastępczych.

Płatności PBT można dokonywać za usługi hotelarskie lub jednodniowe wycieczki (bez noclegu) na terenie całej Polski. Z dofinansowania można skorzystać aż do 31 marca 2022 r.

Materiały informacyjne:

ulotka(1).pdf

pbt_plakat_.pdf

Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach internetowych:

http://www.bonturystyczny.gov.pl

http://www.polska.travel