Dnia 24.12.2020 GOPS w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny

2020.12.18
Dnia 24.12.2020 GOPS w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny
Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2020 r.(czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)