Program Stypendialny Horyzonty

2021.02.23
Program Stypendialny Horyzonty
Stypendium Horyzonty naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków, to oferta skierowana dla młodych mieszkańców gminy, w szczególności uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.

Poniżej informacje na temat Programu Stypendialnego Horyzonty

Informacja o stypendium Horyzonty.doc