Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
PFRON - informacja o projekcie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ DOBRY START 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 oraz o świadczenie Dobry start na okres świadczeniowy 2019/2020 w formie papierowej. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie tut. OPS od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Podprogram 2018 - efekty

Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Zaorendzie przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 podprogram 2018 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym).

500+ na każde dziecko od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. od godz. 9.00 będzie wydawana żywność z Lubelskiego Banku Żywności.

STYPENDIA SZKOLNE

Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 zobowiazane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2018 r.  

INFROMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko - wiejskie i wiejskie. Główną misją fundacji jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners