Aktualności

3 września na wzgórzu Polak odbyły się uroczystości związane z obchodami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i Bitwy pod Panasówką z 3 września 1863 roku.
W dniach od 11 do 13 września na terenie województwa lubelskiego odbędzie się jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.
2 września na wzgórzu Polak obył się koncert „Po zachodzie słońca”. Na scenie wystąpiły dwie młode artystki.
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Chełmie podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
Szanowni Państwo, Urząd Gminy Tereszpol zaprasza na spotkanie dotyczące doradztwa energetycznego, które odbędzie się 7 września 2023 r. o godz. 15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol (I piętro)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 8 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
Termin składania wniosków: od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2023 r. do 15 października 2023 r.
Postanowienie nr 59/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu II w sprawie zmian w podziale Gminy Tereszpol na stałe obwody do głosowania.
Wójt Gminy Tereszpol oraz Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol serdecznie zapraszają 2 września na Wzgórze Polak na koncert "PO ZACHODZIE SŁOŃCA". Odbędzie się on 2 września o godz.19.30 na wzgórzu Polak w miejscowości Panasówka.
  • « poprzednia
  • następna »