Aktualności

Stypendium Horyzonty naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków, to oferta skierowana dla młodych mieszkańców gminy, w szczególności uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.
Zachęcamy mieszkańców gminy Tereszpol do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorami konkursu są: Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.
Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego,a szczególnie z bankowości elektronicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 lutego 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał komunikat pogodowy. Od godz. 07:30 dnia 08.02.2021 do godz.07:30 dnia 09.02.2021 prognozuje się intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin lub powyżej 50 cm w tym samym czasie na obszarach górskich.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał komunikat pogodowy. Od godz.10:00 dnia 07.02.2021 do godz.18:00 dnia 08.02.2021 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 40 cm.
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego na 2021 rok.
Mamy przyjemność poinformować, że złożony przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpol projekt "W świecie kolorowych dzięków" otrzymał dofinansowanie od firmy Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.
  • « poprzednia
  • następna »