Aktualności

Informujemy mieszkańców Gminy Tereszpol, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy Długiej 236A (na parterze).
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
W związku z kontynuacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych poniżej przedstawiono ofertę bezpłatnych badań finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Gmina Tereszpol informuje o mogących wystąpić opóźnieniach w odbiorze odpadów komunalnych. Opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Gminy. Harmonogram na 2022 r zostanie podany po 15 stycznia.
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.
Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie.
24 grudnia 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol będzie nieczynna. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
  • « poprzednia
  • następna »