Podsumowanie projektu w ramach programu "Razem Bezpieczniej"

2022.12.28
Podsumowanie projektu w ramach programu "Razem Bezpieczniej"
18 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol odbyło się podsumowanie projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol przykładem dla innych". 

W październiku 2022 roku Gmina Tereszpol złożyła wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol przykładem dla innych" w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Projket znalazł się wśród tych, które przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i został zakwalifikowany do dofinansowania.Całkowita wartość projektu to 100  tys. zł. Jest to trzeci wniosek w programie "Razem bezpieczniej" na który gmina Tereszpol otrzymała tak wysokie dofinansowanie. W 2017 roku wartość projektu wyniosła 125 tys. zł. Natomiast w 2019 r. – 120 tys. zł.

W ramach projektu zrealizowane były nastepujące działania:

 1. „To moje ręce i ja nimi kręcę” - warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy dla dzieci
 2. „Uzależnienie a współuzależnienie” – warsztaty dla młodzieży o szkodliwości alkoholu
 3. „Wokół mojego ciała” - warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 4. „Wokół nieidealnych rodzin” - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży
 5. Cykl wykładów dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących cyberprzemocy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyfrowej rozrywki z Krzysztofem Piersą
 6. "Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata" – warsztaty dla młodzieży
 7. „Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki)” – warsztaty o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla młodzieży
 8. „Szkolna interwencja profilaktyczna” – warsztaty dla nauczycieli
 9. Gminna Debata Oxfordzka – debata z udziałem młodzieży na temat zagrożeń współczesnego świata
 10. Wycieczka do Ojcowa dla dzieci i młodzieży połączona z warsztatami edukacyjnymi
 11. Spektakle teatralne dotyczące bezpieczeństwa drogowego dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych
 12. „Młodzi oko w oko z problemem” – trzydniowy biwak szkoleniowy dla młodzieży z Krzysztofem Petkiem
 13. Cykl zajęć profilaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej
 14. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji
 15. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami straży pożarnej
 16. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie z pracownikiem Roztoczańskiego Parku Narodowego
 17. Debata dotyczącą bezpieczeństwa seniorów z udziałem służb mundurowych
 18. „Wiemy jak działa oczyszczalnia” – zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa ekologicznego
 19. „Bawię się bezpiecznie”– rodzinne Andrzejki
 20. Bezpieczne Mikołajki
 21. Gala podsumowująca projket.

Uczestnictwo we wszystkich działaniach w ramach projektu było bezpłatne.

Zakupiono przedmioty, które będą wykorzystywane w przyszłości. Jest to oświetlenie sceniczne, sztalugi czy ramy fotograficzne. Zakupiono również namiot, ławki i stoły, ściankę fotograficzną i gadżety promujące bezpieczeństwo. 

Wszystek działania realizowane w projekcie nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób – partnerów i instytucji. Podczas niedzielnego wydarzenia wójt Jacek Pawluk podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. 

Na zakończenie koncert dał Jarosław Chojnacki.