OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

2024.01.22
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej: dz. nr 53/3, 53/4 oraz 213/1 obręb Szozdy

Obwieszczenie.pdf