Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert

2017.12.20

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

 

 

Rodzaj zadania:

  1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana po wyborze oferty i podpisaniu umowy na realizację zadania.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, Sekretariat (pokój Nr1)

Wybór ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol w sali konferencyjnej. Konkurs ma charakter jawny. Oferty rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

- Zarządzenie 39_17 pożytek.pdf

-załączniki do Zarządzenia 39_17.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners