Gmina Tereszpol

Gmina Tereszpol zakończyła realizację projektu pn. „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”.

2019.11.27

Gmina Tereszpol zakończyła realizację projektu pn. „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”. W wyniku realizacji projektu zamontowanych zostało 415 instalacji solarnych oraz  30 instalacji powietrznych pomp ciepła.

Celem projektu była redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawa jego jakości poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

  • Całkowita wartość projektu to: 4.527.198,28 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 4.142.471,25 zł
  • Wartość dofinansowania: 3.521.100, 56 zł

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w tak szeroko zakrojonym projekcie.
Projekt współfinansowany był środkami unijnymi w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners