Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie ws. dnia wolnego 10 listopada 2017 r.

2017.11.08

W związku ze świętem w dniu  11 listopada 2017 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie w dniu 10 listopada 2017 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie

z dnia 2 listopada 2017 roku

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie

 

Na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1666 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku ze świętem w dniu  11 listopada 2017 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 10 listopada 2017 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

 

                                                                           Kierownik

                                                                                                                                                              Iwona Pieczykolan

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners