Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2017/2018 r.

2017.03.30

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy prosimy składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie

GOPS w Tereszpolu-Zaorendzie jednocześnie informuje, że w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko brane są pod uwagę dochody członków rodziny oraz dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego za 2016 r. W związku z tym osoby, które mają gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego proszone są o składanie wniosków po ogłoszeniu Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. potrzebnego do obliczenia dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners