Najpiękniejsze palmy i pisanki

2021.03.02
Najpiękniejsze palmy i pisanki
2 marca odbył się etap gminny II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorami konkursu są: Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Urząd Gminy Tereszpol do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mógł przekazać łącznie sześć prac: trzy pisanki (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową) oraz trzy palmy (po jednej wykonanej techniką tradycyjną, techniką współczesną oraz jedną pracę zbiorową).  Na konkurs wpłynęło 9 prac.

Komisja gminna do kolejnego etapu wytypowała następujące prace:

- pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną: EDYTA MARZEC (praca indywidualna)

- pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną: KGW "KUKIEŁCZANKI" (praca zbiorowa)

- palma wielkanocna wykonana techniką tradycyjną: MARIA WÓJCIK (praca indywidualna)

- palma wielkanocna wykonana techniką współczesną: BEATA KURZYŃSKA reprezentującą Stowarzyszenie "Babeczki" (praca indywidualna)

- palma wielkanocna wykonana techniką współczesną: KGW "KUKIEŁCZANKI" (praca zbiorowa)

Celem Konkursu jest m.in. upowszechnianie tradycji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej, poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu pisanek i palm oraz aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

Finał konkursu zaplanowano na 28 marca w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, gdzie poznamy najlepszych twórców w województwie. Wcześniej poznamy laureatów etapu powiatowego konkursu.