Komunikat Agencji Rynku Rolnego

2017.03.20
Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Wnioski o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowywawczej dla producentów mleka i roników w innych sektorach będą przyjmowane w ARR do dnia 7 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

  1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.

Wnioski o udzielenie pomocy na te działania będą przyjmowane od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.

Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF). Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:

  1.   w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
  2. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
  3. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone. Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie :

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow