Obowiązek zgłaszania opryskiwaczy

2017.02.16
Obowiązek zgłaszania opryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie Oddział Biłgoraj.

 

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie- Oddział Biłgoraj - ul. Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikną Państwo kontroli w tym zakresie.

 

Pliki do pobrania:

 Oświadczenie opryskiwacze.pdf