Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Środki ostrożności związane z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

2017.01.09

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zaraźliwej grypy ptaków weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z powyższym zagrożeniem. 

 

 

Zakazuje się:

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołebi,
 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw, w których utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazuje się:

 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymiu w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki ( z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych)
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikei ptaki
 • zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich bądź przed wjazami do gospodarstw
 • stosowanie obuwia i odzieży ochronnej, przestrzeganie zasad higieny
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu

 

Treść Rozporządzenia w linku poniżej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/1

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners