Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc dla gospodarstw rolnych

2016.09.22

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacić płatności dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub na powierzchni 70 % upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. 

 

Pomoc na jedno gospodarstwo nie może byc większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyzej 30%  to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis.

Stawka pomocy na 1 ha oraz termin składania wniosków o pomoc zostaną ogłoszone po dokonaniu zmiany planu finansowego ARiMR.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners