Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych

2016.09.06

Minister Środowiska informuje, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 z zakresu siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

 

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Wykonawca monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o umożliwienie wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners