Gmina Tereszpol

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

2017.02.09

Wójt Gminy Tereszpol informuje mieszkańców Gminy, że w dniach 10.02.2017 r do 31.03.2017 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację związana z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

 

 

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:

  • złożenie wniosku, który należy pobrać w tutejszym Urzędzie pokój nr 16, lub ze strony internetowej gminy www.tereszpol.pl.
  • do wniosku należy dołączyć kopię  pisma Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, który nie wnosi sprzeciwu do wykonania w/w robót.

Jednocześnie informuję się, że wysokość dotacji z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW wynosić będzie 100 % dofinansowania.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w w/w terminie  w sekretariacie  Urzędu Gminy Tereszpol pokój nr 1.

Uwaga!
W starostwie Powiatowym w Biłgoraju w Wydziale Architektury i Budownictwa należy dokonać zgłoszenia robót budowlanych, złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cale budowlane, wykupić mapę sytuacyjno-wysokościową w Wydziale Geodezji i zaznaczyć lokalizację obiektu.


Pliki do pobrania:

WNIOSEK.pdf

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners