Mówiąc inaczej z Pauliną Mikułą

2022.06.14
Mówiąc inaczej z Pauliną Mikułą
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprosiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach na spotkanie z Pauliną Mikułą, popularyzatorką poprawnej polszczyzny.

Paulina Mikuła jest autorką kanału „Mówiąc inaczej” na YouTube. Podczas wykładu "Jak skutecznie, szybko i poprawnie komunikować się z innymi" rozwiała wątpliwości językowe i pokazała, że nauka poprawnej polszczyzny może być doskonałą rozrywką. W zabawny i przystępny sposób zaprezentowała zasady poprawności językowej. Wielokrotnie podkreślała, że język wciąż się zmienia, jest jak falujący ocean i to od nas - użytkowników języka - zależy, jakie to będą  zmiany.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2022.