Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Debata społeczna - Razem Bezpieczniej

2015.11.25

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na debatę społeczna poświęconą przemocy w rodzinie, narkotykom i dopalaczom na terenie gminy Tereszpol. Debata odbędzie się 26 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol o godz. 12.00

Policyjny program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej

Debaty społeczne realizowane są w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej”,polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mają one na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami na temat istniejących zagrożeń, a także pomagają opracować metody ich eliminowania.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners