Gmina Tereszpol

Zwrot podatku akcyzowego

2019.08.14

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o ustawę z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Wypełnione wnioski  można składać przez cały sierpień wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2019 rok wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 100 l na 1 ha użytków rolnych.

Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych jakie posiada może otrzymać maksymalnie 100 złotych zwrotu akcyzy za olej napędowy zużyty do produkcji rolniczej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Tereszpol – pokój nr 1  sekretariat na parterze.

Załącznik:

wniosek i załącznik 2019.doc

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners