Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ponawiamy inf. - Demontaż i utylizacja azbestu

2015.11.26

W Gminie Tereszpol w dniach od 2 do 27 listopada 2015 roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków na bezpłatne usuwanie odpadów i wyrobów zawierających azbest. (dotyczy wyrobów znajdujących się na dachu budynku jak i również zdeponowanych na posesji przed 06.05.2004 r.). Wszystkie informacje dotyczące projektu udziela Andrzej Mazurek, tel. (84) 687 66 47, e-mail: amazurek@tereszpol.pl w Urzędzie Gminy Tereszpol w pok. Nr 16 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Wniosek do pobrania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Do wniosku należy dołączyć (nie dotyczy azbestu zdeponowanego na działce przed 06.05.2004 r.):
- Kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowych na inny rodzaj pokrycia złożonego do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wraz z kopią mapy zasadniczej w skali 1:1000.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners