Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja o dniu wolnym od pracy GOPS

2017.12.21

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 2 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 6/2017


Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie

Na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1666 ze zm.) 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 2 stycznia 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

 

                                                                    Kierownik                                                   

                                                                                                                                                       Iwona Pieczykolan

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners