Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

INFORMACJA o dniu wolnym od pracy - 10 listopada 2017 r.

2017.11.06

Zawiadamia się, że dnia 10 listopada 2017 r. (piątek) Urząd Gminy Tereszpol będzie nieczynny.

Dnia wolnego udzielono zarządzeniem nr 28/17 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia w miesiącu rozliczeniowym listopadzie 2017 r. wymiaru czasu pracy o 8 godzin pracowników Urzędu Gminy Tereszpol za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r. i udzielenia im z tego tytułu dnia wolnego w dniu 10 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:

art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 R. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners