Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Program "Aktywny Samorząd"

2017.05.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2017 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

 

 

Moduł I:   

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Termin przyjmowania wniosków w ramach I Modułu: od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2017 r. 

Moduł II 

  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II: od 1 września do 10 października 2017 r. ( wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2017/2018)

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38 pokój nr 9 oraz na stronie internetowej http://www.pcprbilgoraj.website.pl/wnioski-do-pobrania.html w zakładce "Aktywny Samorząd"- wnioski do pobrania.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners