Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

"Idźcie śladami patrona"

2017.05.21

18 maja był wyjątkowym dniem dla społeczności Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie. Tego dnia świętowano Dzień Patrona Szkoły.

Ten wyjątkowy dzień w życiu szkoły rozpoczął się Mszą św. sprawowaną w kościele parafialnym, a koncelebrowaną przez księdza proboszcza Antoniego Gębalę i księdza wikariusza Andrzeja Kijka. W homilii wygłoszonej do zebranych ks. Andrzej Kijek podkreślił rolę patrona w życiu szkoły. Przypomniał wartości, jakie były ważne dla Jana Pawła II. Wśród nich najważniejsze – miłość do Jezusa i Maryi. Przytoczył, że patron to osoba, która wstawia się u Boga za tych, którzy zostali zawierzeni jego opiece. Jest więc nie tylko wzorem do naśladowania, ale również pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. - Wybór patrona w przypadku szkoły, jest jednocześnie wzorem do modelu wychowawczego, jaką placówka chce realizować. Decydując się na patrona Jana Pawła II, podjęliście decyzję, że to jego przesłanie stanie się punktem odniesienia w relacjach między wami - mówił. - Idźcie śladami patrona i budujcie szkołę opartą na Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii - dodał

Następnie wszyscy uroczyście przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych gości witała dyrektor szkoły Danuta Mazur. Swoją obecnością zaszczycili: Jacek Pawluk, wójt gm. Tereszpol,  ks. Antoni Gębala, proboszcz miejscowej parafii, Stanisław Sitarz, przewodniczący Rady Gminy Tereszpol, Andrzej Maciocha, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tereszpol, Bogumiła Kukiełka, dyrektor ZSS w Tereszpolu Kukiełkach wraz z Bożeną Kurzyńską, Mariola Wójcik, kierownik Szkoły Filialnej w Lipowcu, Magdalena Marzec, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol, Marcelina Albingier z Chóru Parafialnego „Oaza”, Adam Olszta, prezesa Klubu Sportowego „Orzeł” Aneta Tryniecka, koordynator diecezjalnego wolontariatu „Caritas”, Marzena Głowala, reprezentująca dyrektora ZUS w Biłgoraju. Obecni byli również emerytowani nauczyciele szkoły. Na tej uroczystości nie zabrakło rodziców uczniów.

Na część artystyczną składały się występy uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach oraz ze szkoły filialnej w Lipowcu. Montaż słowno–muzyczny w wykonaniu gospodarzy uroczystości przeniósł widzów w świat ważnych wartości taki jak: rodzina, świętowanie niedzieli, wspólne spędzanie czasu, miłość do ojczyzny czy uszanowanie barw narodowych. Widowisko ubogaciły piękne tańce i piosenki. Zachwycił również występ uczennicy ze szkoły w Lipowcu. Uczennice ze szkoły w Tereszpolu-Kukiełkach zaprezentowały pantominę pt. "Historia trzech drzew". Przeniosła ona zgromadzony w kierunku Drzewa wyjątkowego – Drzewa Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Plastyczność występu, czarne stroje gimnazjalistek oraz wymowny i głęboki komentarz stworzył niesamowity nastrój refleksji.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem. Jak powtarzali wszyscy zgodnie, bigos podany w Dniu Patrona smakuje najlepiej!

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners