Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

"Era Młodych Zawodowców" - kolejny nabór

2017.05.15

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim informuje o realizacji kolejnego projektu - "Era Młodych Zawodowców", w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 roku życia, pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniach.

Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym. 

W ramach Projektu “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW” przewidziane są kolejne szkolenia:

• Kucharz – 200 godz. (czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa), 
• Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. (czerwiec--lipiec 2017).
• Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. wrzesień-październik 2017),
• Fryzjer – 200 godz. (sierpień-wrzesień 2017),
• Operator żurawi przenośnych – 76 godz. (lipiec- sierpień 2017)
 
Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.
W trakcie uczestnictwa w projekcie zapewniamy: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł. /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 
 
Projekt kierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: kraśnickiego, janowskiego, a także, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego i świdnickiego.

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:

ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 36
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl
www.fil.lublin.pl

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners