Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.01.20

Zapraszam na  XXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV Rady Gminy Tereszpol.

4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Tereszpol z działalności w 2016 roku.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tereszpol na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Tereszpol na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tereszpol pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Tereszpol na lata 2016-2023.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

18. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                                                   Stanisław Sitarz

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners