Zwrot podatku akcyzowego

2024.01.18
Zwrot podatku akcyzowego
Uprzejmie informujemy i przypominamy, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o ustawę z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

Dotacje będą wypłacane w terminie 1 - 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu, w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, pokój nr 1 na parterze.

Pliki do pobrania:

  1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2024 r.