Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY TERESZPOL

2016.10.21

Serdecznie zapraszam na XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

     

 

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o stanie realizacji inwestycji, remontów przyjętych do wykonania w 2016 r.
 8. Informacje Wójta o założeniach budżetu na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Tereszpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej Rady Gminy Tereszpol, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tereszpol.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 16. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol      

Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners