Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r.

2023.01.19
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2023 rok został rozstrzygnięty.

Dofinansowanie zostało przyznane:

  1. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju
  2. Stowarzyszeniu Gminnego Klubu Sportowego "Orzeł" Tereszpol

WYNIKI KONKURSU