Warsztaty na temat zagrożeń współczesnego świata

2022.11.26
Warsztaty na temat zagrożeń współczesnego świata
Uczniowie tereszpolskich szkół uczestniczyli w warsztatach dotyczących cyberprzemocy oraz dopalaczy. Prowadzone były przez Pracownię Badań Społecznych SONDA..

Warsztaty przeprowadzone w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie przekazały wiedzę o szkodliwości używek takich jak narkotyki, dopalacze oraz inne środki psychoaktywne w tym także energy drinki. Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i dopalacze. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalane zostały mity, a przedstawiane fakty, dotyczące groźnych substancji.

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu_kukiełkach dotyczyły cyberprzmocy. Miały na celu zapoznanie młodzieży z różnymi formami przemocy w sieci. Podczas spotkania trener, przy użyciu różnego rodzaju metod aktywizujących podeją temat środków masowego przekazu czyli Internetu i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania. Omówione zostały popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie zostali uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości.

Dodatkowo dla nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach przeprowadzone zostały warsztaty odnośnie cyberprzemocy.

Spotkania odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Gminę Tereszpol dofinansowanego ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".