90 tys. zł dla Gminy Tereszpol w ramach programu "Razem Bezpieczniej"

2022.11.15
90 tys. zł dla Gminy Tereszpol w ramach programu "Razem Bezpieczniej"
Gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 000 zł ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" na realizację projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol przykładem dla innych".

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Projekt "Bezpieczna Gmina Tereszpol  przykładem dla innych" realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. „To moje ręce i ja nimi kręcę” - warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy dla dzieci
 2. „Uzależnienie a współuzależnienie” – warsztaty dla młodzieży o szkodliwości alkoholu
 3. „Wokół mojego ciała” - warsztaty edukacyjne dla młodzieży
 4. „Wokół nieidealnych rodzin” - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży
 5. Cykl wykładów dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących cyberprzemocy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyfrowej rozrywki z Krzysztofem Piersą
 6. "Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata" – warsztaty dla młodzieży
 7. „Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki)” – warsztaty o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla młodzieży
 8. „Szkolna interwencja profilaktyczna” – warsztaty dla nauczycieli
 9. Gminna Debata Oxfordzka – debata z udziałem młodzieży na temat zagrożeń współczesnego świata
 10. Wycieczka do Ojcowa dla dzieci i młodzieży połączona z warsztatami edukacyjnymi
 11. Spektakle teatralne dotyczące bezpieczeństwa drogowego dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych
 12. „Młodzi oko w oko z problemem” – trzydniowy biwak szkoleniowy dla młodzieży z Krzysztofem Petkiem
 13. Cykl zajęć profilaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej
 14. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji
 15. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami straży pożarnej
 16. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie z pracownikiem Roztoczańskiego Parku Narodowego
 17. Debata dotyczącą bezpieczeństwa seniorów z udziałem służb mundurowych
 18. „Wiemy jak działa oczyszczalnia” – zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa ekologicznego
 19. „Bawię się bezpiecznie”– rodzinne Andrzejki
 20. Bezpieczne Mikołajki
 21. Uroczysta gala podsumowująca projekt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało prawie 12 mln zł na 134projekty w ramach programu " Razem Bezpieczniej"