„Mama mojej mamy” - konkurs literacki

2022.11.15
„Mama mojej mamy” - konkurs literacki
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza uczniów szkół podstawowych klas III - V do udziału w konkursie literackim na temat: „Mama mojej mamy”. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej klas III-V z terenu Gminy Tereszpol

 

 

1. Uczestnicy piszą krótka historię ze swojego życia, w której główną rolę odgrywa babcia  (forma dowolna - wiersz, opowiadanie, list itp.)

2. Pracę zgłoszoną do udziału w konkursie należy napisać samodzielnie, objętość pracy nie może przekroczyć strony A4.

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.

4. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol do 30 listopada 2022 r. lub przesłać na maila: biblioteka@tereszpo.pl

5. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni prace, uwzględniając następujące kryteria: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, walory literackie.

6. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody i dyplomy.

7. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury.