Zwrot podatku akcyzowego

2023.02.03
Zwrot podatku akcyzowego
Uprzejmie informujemy i przypominamy, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o ustawę z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, pokój nr 1 na parterze.

Do wniosku dołączamy:

  • Faktury za okres od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.
  • Informację z ARIMR o liczbie bydła w gospodarstwie za 2022 r.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2023 rok wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 110 l na 1 ha użytków rolnych.

Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych jakie posiada może otrzymać maksymalnie 132 złote zwrotu akcyzy za olej napędowy zużyty do produkcji rolniczej.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 - 28 kwietnia 2023 r.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Tereszpol – pokój nr 1  sekretariat na parterze.


Pliki do pobrania:

  1. Wzór wniosku 2023 r.
  2. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2023 r