Zwrot podatku akcyzowego

2022.08.01
Zwrot podatku akcyzowego
Uprzejmie informujemy i przypominamy, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o ustawę z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, pokój nr 1 na parterze.

Do wniosku dołączamy:

  • Faktury za okres od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
  • Informację z ARIMR o liczbie bydła w gospodarstwie za 2021 r.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2022 rok wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 110 l na 1 ha użytków rolnych.

Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych jakie posiada może otrzymać maksymalnie 110 złotych zwrotu akcyzy za olej napędowy zużyty do produkcji rolniczej.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Tereszpol – pokój nr 1  sekretariat na parterze.


Pliki do pobrania:

  1. Wzór wniosku 2022 r.
  2. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.
  3. Pismo_Dyrektora_Wydzialu_Srodowiska_i_Rolnictwa