Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PRACE OBSERWACYJNO-POMIAROWE W RAMACH PROGRAMU MONITORINGU LASÓW

2016.07.29

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów. 

Program monitoringu lasów stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska- systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe wykonywane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w kolejnych latach 2016-2020, na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, będących częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów oraz na dokonanie obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 

 

 

 

 

Załącznik:

Pismo Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners