Ogłoszenie wyników konkursu

2022.01.10
Ogłoszenie wyników konkursu
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2022 rok został rozstrzygnięty. Dofinansowanie zostało przyznane:
  1. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 15
  2. Stowarzyszeniu Gminnego Klubu Sportowego "Orzeł" Tereszpol

WYNIKI_KONKURSU