Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju

2020.08.03
Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju
Rozporządzenia w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju w załączeniu przesyła Rozporządzenia Nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 3966) oraz Nr 25  z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i janowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 3966 i 4001)


Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego

 


Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego

Rozporzadzenie_Wojewody_Lubelskiego_Nr_24.pdf