Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników

2020.06.19
Oferta kolonii letnich dla dzieci rolników
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie realizuje kolonie letnie dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci rolników.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2020r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to tylko: 399,00 zł za turnus plus transport (około 180, 00 zł).

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalnorentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

 1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzaniedanych osobowych,
 3. oryginał zaświadczenia z KRUS,zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Wszystkie dokumenty składane w związku z koloniami muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Miejsce wypoczynku:

1. ŁAZY - Ośrodek ”PrzyPlaży” ul. Leśna 3, Łazy

 1. 01.07-09.07.2020
 2. 10-07-18.07.2020
 3. 19.07-27.07.2020
 4. 28.07-05.08.2020
 5. 06.08-14.08.2020

2. STEGNA - Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „Polar” ul. Wczasowa 5, Stegna

 1. 10-07-18.07.2020
 2. 19.07-27.07.2020

DANE KOORDYNATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
el/faxdo biura: (82) 576 14 16 lub bezpośredni kontakt do osób obsługujących realizację kolonii letnich:501321552, 579525627, 502355901, 507751786
e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

Ważne informacje dla rodziców:

 1. Prosimy pamiętać o zaświadczeniu z KRUS potwierdzającym wymagania zawarte w ofercie.
 2. Ponadto, w razie rozbieżności nazwiska dziecka z nazwiskiem rodziców/opiekunów prosimy o dołączenie oświadczenia z wyjaśnieniem sytuacji lub wyrok sądu uwierzytelniający sytuację (dokumenty te są niezbędne w celu otrzymania dofinansowania z FSUSR na kolonie).
 3. Ankieta COVID-19 powinna być podpisana w dniu wyjazdu na kolonie.
 4. Zachęcamy do szybkiego dopełnienia formalności, liczba miejsc ograniczona.

 1. Program_kolonii_Stegna.pdf
 2. Oswiadczenie rodzicow.pdf
 3. Ankieta_COVID_19_2.pdf
 4. Oswiadczenie RODO 2020 SIL.pdf
 5. Karta kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku.pdf
 6. OSWIADCZENIE_DOTYCZACE_ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA_COVID.pdf
 7. Zal_3_oswiadczenie_RODO_z_umowy_2019_FSUSR.pdf
 8. KOLONIE LETNIE 2020 oferta.pdf
 9. Program_kolonii_Lazy.pdf