Gmina Tereszpol

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

2020.05.21
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju informuje, że zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz.U.E z 18.5.2020r. L 155/27) obszar gminy Tereszpol w całości został wymieniony w części II załącznika do ww. Decyzji. W związku z tym cały obszar gminy Tereszpol obecnie jest obszarem z ograniczeniami (strefa czerwona).

 

Informacja dla hodowców świń z obszarów objętych ograniczeniami

W dniu 15 maja 2020r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) (UE) 2020/662 z dnia 15 maja m2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz.U.E z 18.5.2020r. L 155/27). Gmina Tereszpol została w całości wymienione w części II załącznika ww. decyzji i została obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy czerwonej możliwe jest między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „czerwonej”, a mięso po uboju znakowane jest znakiem w kształcie koła, i jego dystrybucja musi być ograniczona wyłącznie do obszaru RP.

Przemieszczanie świń poza obszar strefy „czerwonej” możliwe jest do rzeźni położonej poza obszarami objętymi ograniczeniami, wyłącznie po spełnieniu następujących wymagań:

  1. świnie wywożone do rzeźni muszą przebywać na terenie danego gospodarstwa nieprzerwanie minimum 30 dni,
  2. żadne inne świnie nie mogą być wprowadzane do tego stada w ciągu ostatnich 30 dni,

  3. należy przeprowadzić badanie laboratoryjne krwi stada w kierunku afrykańskiego pomoru świń w ciągu 7 dni przed planowanym przemieszczeniem,

  4. po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.:

  • Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.
  • Ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.
  • Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.
  • Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu tusz świń na terenie gospodarstwa( w tym badanie w kierunku włośni).

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners