Gmina Tereszpol

Szkolenie dla organizacji pozarzadowych

2019.12.03

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych - strażaków, Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń na szkolenie "Akademia Ekonomii Społecznej". Szkolenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach w dniach 11-13 grudnia. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

       

      Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 1. Osoby wydelegowane przez organizacje pozarządowe, w tym pracujące / działające w organizacjach pozarządowych (NGO)

Szkolenie

 1. Czas trwania: 3 spotkania(11-13 grudnia 2019 roku), każde spotkanie trwa 8 godzin lekcyjnych (45 min), w godzinach 9.00-15.00
 2. Dla Uczestników szkolenia zapewniamy: obiad oraz przerwę kawową, materiały szkoleniowe.

P    Program szkolenia:

Moduł I – Ekonomizacja sektora pozarządowego (12 godzin)

 1. czym jest ekonomizacja sektora pozarządowego,
 2. przykłady działalności odpłatnej i gospodarczej organizacji pozarządowych,
 3. jak zekonomizować własną organizację,
 4. współpraca NGO z samorządem lokalnym,
 5. preferencyjne pożyczki na rozwój działalności,
 6. tworzenie spółdzielni socjalnych,
 7. model biznesowy dla własnej organizacji – warsztaty.

Moduł II – źródła finansowania organizacji pozarządowych (12 godzin)

 1. przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych,
 2. odpowiednie źródła dla poszczególnych organizacji - warsztaty

ZAPISY:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TERESZPOL
ul. Długa 236a, Tel. 84 687 60 44, e-mail: biblioteka@tereszpol.pl

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners