Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
A oto moja bajka - podsumowanie konkursu

Dnia 21 grudnia podsumowano konkurs literacki „A oto moja bajka” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpol w ramach projektu „W Baśniowej Krainie coś się kryje – twórcze zabawy z książką sposobem na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o dniu wolnym od pracy GOPS

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 2 stycznia 2018r.

Informacja o dniu wolnym od pracy

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r., przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Tereszpol w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Zakaźne choroby zawodowe rolników- świadczenia wypłacane przez KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Grali i śpiewali dla Fundacji Krzyk

7 grudnia w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie odbył się Charytatywny Koncert Mikołajkowy na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom „KRZYK” z Biłgoraja zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski.

Bezpłatna Pomoc Prawna w 2018 r.

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z darmowej pomocy prawnej w 2018 roku. Pomoc prawna jest udzielana w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol. Do dyspozycji mieszkańców jest radca prawny.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners