Zmiana cen wody i ścieków na terenie gminy Tereszpol z dniem 07.05.2021 roku

2021.05.04
Zmiana cen wody i ścieków na terenie gminy Tereszpol z dniem 07.05.2021 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że z dniem 07.05.2021 roku zmianie ulegną ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tereszpol.

Na podstawie decyzji nr RZ.RZT.70.43.2021.MKO Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 24b ust. 1, art 24c ust. 2 oraz art 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.2028) zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Tereszpol na okres 3 lat.

Cena wody i cena ścieków podana została w decyzji, która znajduje się w załączniku.

Z poważaniem 

Kamil Strzałka

Decyzja.pdf