Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju informuje o zmianie terminu wywozu nieczystości stałych dla firm, gdy w terminie wywozu wypada święto
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Tereszpol niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - gradu w nocy z 8 na 9 sierpnia br. informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.
Informujemy, że od miesiąca lipca upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Tereszpol i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu–Zaorendzie, rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tereszpol.
Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 16 z dnia 23 czerwca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie podaje do wiadomości mieszkańców treść komunikatów "Chroniąc rośliny- pamiętajmy o pszczołach" oraz "Weryfikacja opryskiwaczy".
Od 1 stycznia 2021 r. za odbiór odpadów zapłacimy o 2 zł miesięcznie więcej za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jednak będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze d.s. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234; 23-407 Tereszpol-Zaorenda
Oferta na odbiór folii rolniczych, worków po nawozach, big bagów z miejsca zbiórki.
Informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
W związku z pracami na wodociągu gminnym w miejscowości Bukownica w dniu 28-29.04.2020 roku od godziny 8 do 15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.