Ochrona środowiska

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin do 30 czerwca 2022 r.
Segregacja odpadów jest jedną z codziennych czynności, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, jednak dla naszych gości z Ukrainy może być to spory problem. Dlatego chcąc pomóc w tej czynności udostępniamy zasady segregacji w języku ukraińskim, które pomogą zrozumieć naszym gościom zasady prawidłowej segregacji odpadów w Gminie Tereszpol.
W związku ze świętem przypadającym 3 maja odbiór odpadów z miejscowości: Lipowiec i Tereszpol-Zygmunty odbędzie się 29.04.2022 (piątek). W tym dniu będą zabierane odpady zmieszane i segregowane- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i popiół.
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), oraz podjętą uchwałą Rady Gminy Tereszpol z dn. 25 lutego 2022 r. Nr XXXVI/215/22
Informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Odbierane będą wyłącznie odpady ZMIESZANE oraz BIOODPADY w workach koloru brązowego Odpady należy wystawić do godz. 7.00 przed posesje.
Gmina Tereszpol informuje o mogących wystąpić opóźnieniach w odbiorze odpadów komunalnych. Opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Gminy. Harmonogram na 2022 r zostanie podany po 15 stycznia.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju informuje o zmianie terminu wywozu nieczystości stałych dla firm, gdy w terminie wywozu wypada święto
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Tereszpol niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - gradu w nocy z 8 na 9 sierpnia br. informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.