Ochrona środowiska

Wójt Gminy Tereszpol informuje mieszkańców Gminy, że w dniach 10.02.2017 r do 31.03.2017 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o dotację związana z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju przedstawia wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych, badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia w powiecie biłgorajskim w 2017 r. 

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy u ptaków przypominam że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.z 2016 r. poz. 2091).

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zaraźliwej grypy ptaków weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z powyższym zagrożeniem. 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy  (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich.

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głownego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wypłacić płatności dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub na powierzchni 70 % upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 17-26 września 2016 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka zrzucana będzie z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Minister Środowiska informuje, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 z zakresu siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca - konserwator