Ogłoszenie dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie

2020.03.11
Ogłoszenie dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie
Szanowni Państwo, ze względu na podwyższone ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID-19, Ośrodek Zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie zwraca się z apelem do swoich Pacjentów, o ograniczenie osobistego załatwiania spraw. Zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego. Niedopuszczalnym jest aby do przychodni zgłosiła się osoba zarażona lub mająca kontakt z osobą zarażoną. Taka sytuacja groziłaby zamknięciem przychodni.

 

tel.: 84 687 60 09

Wszyscy pacjenci, nie tylko Ci przewlekle chorzy, mogą skorzystać także z konsultacji z lekarzem rodzinnym przez telefon i tym samym ograniczyć konieczność wychodzenia z domu. Teleporadę lekarską wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z jego zapisami, możliwa jest pomoc lekarska lub pielęgniarska na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych lub łączności. Ostateczną decyzję czy konieczna będzie wizyta w gabinecie, czy wystarczy konsultacja telefoniczna podejmie lekarz po rozmowie z pacjentem.

W zaistniałej sytuacji należy przestrzegać kilku żelaznych zasad:

  • pacjenci do odwołania powinni unikać osobistych wizyt w poradniach,
  • w razie potrzeby kontaktować się telefonicznie z rejestracją. Gdyby była konieczność konsultacji lekarskiej, pacjenci byliby umawiani na teleporadę, podczas której lekarz decydowałby o ewentualnej osobistej wizycie w poradni.
  • recepty należy zamawiać przez telefon.

To podstawowe i jedyne możliwe do spełnienia warunki, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim pacjentom, a przychodni ciągłość pracy!

 

Proszę o potraktowanie sprawy bardzo poważnie
z poważaniem
lek. med. Miranda Sitarczyk
lek. med. Piotr Wołoszczak
Wójt Gminy Tereszpol Jacek Pawluk